Building Intelligence

Wij kunnen ware intelligentie toevoegen aan gebouwen en terreinen. We creëren synergie tussen alle aanwezige technieken en sensoren, zodat gegevens onderling kunnen worden uitgewisseld en worden gebruikt in de controle en aansturing. Op basis van de omstandigheden, kunnen systemen dan anders gaan reageren: het summum van duurzaamheid, comfort en veiligheid.

Alarmserver

Event log

Uitgebreide gebeurtenissen overzicht

Eén App

De app is het centrale punt van alle informatie

Behoud apparatuur

Uw oude apperatuur is niet verloren, dit kan gekoppeld worden aan het nieuwe systeem

Aanpasbaar

Wij bekijken samen met u hoe deze alarmeringen afgeleverd moeten worden

Merk onafhankelijk

Gebruik producten van eender welke vendor

Mogelijkheid tot uitbreiding

Breid uit waar en wanneer u zelf wilt.

Alarmering

In elke fabriek is er sprake van een enorme verscheidenheid aan soorten alarmen. Denk hierbij aan een vooralarm van een te hoge temperatuur of van een storing van de motor in een tank. Maar ook high priority alarmen zoals een lage oliedruk in een grote compressor of brand. IQ Messenger zorgt dat deze alarmen direct op de DECT handset, portofoon of smartphone van de juiste medewerker terecht komen zodat snel en efficiënt op deze melding kan worden gehandeld.

Persoonsbeveiliging

Professionals in de industrie die alleen werken zonder collega’s in de buurt moeten niet alleen actief, maar ook passief op hulp kunnen rekenen bij gevaarlijke situaties. De IQ Messenger SmartApp is een slimme applicatie op een smart device die direct een alarm uitstuurt wanneer het toestel van de medewerker voor een bepaalde tijd niet meer beweegt (no movement). Uiteraard is deze functie voorzien van een pre-alarm om de medewerker in staat te stellen een vals alarm te voorkomen.

Voorbeeldsituatie

Bij een storing van een tank komt de storingsmelding eerst binnen in de controlekamer met een rode balk op het beeldscherm. In plaats van dat men zelf naar de desbetreffende tank moet lopen (wat veel tijd kost) om de storing op te lossen, wordt de alarmmelding doorgestuurd naar een operator of maintenance medewerker die bij deze tank loopt. De alarmmelding direct bij de juiste professional voor een soepel productieproces. Op deze wijze wordt een belangrijke verbetering gerealiseerd ten aanzien van de uptime van het productieproces en de persoonlijke veiligheid van de medewerkers..

Meer dan alarmering

Niet enkel dringende alarmmeldingen kunnen worden verwerkt. Ook andere processen kunnen worden geïntegreerd via IQ Messenger. Denk aan de facilitaire dienst die automatisch een melding krijgt als het verwarmingssysteem een melding geeft. Of een vooringestelde melding waarmee de zorg snel en makkelijk de poetsdient kan melden dat er iets opgekuist dient te worden, inclusief de locatie die automatisch wordt meegezonden. IQ Messenger doet meer dan enkel (dringende) zorgmeldingen verwerken. Ook naar het management toe zijn er duidelijke voordelen zoals de transparante logging en rapportage die een solide basis geeft voor gerichte capaciteitsplanning en opvolging.

Lees Meer

Referenties

Contact

Neem contact met ons op